ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය 2019-03-19

11

2019-03-19 වන දින හඟුරන්කෙත ප්‍රධාන නගර(පදියපැලැල්ල,රිකිල්ලගස්කඩ,අධිකාරිගම,හඟුරන්කෙත) කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ගරුතර මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කල මහා පිණ්ඩපාත චාරිකාව හා සමගාමීව සිදු කල මහා දානමය පින්කම හඟුන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් දුරන්දර අමිල නවරත්න මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන්ගේ දායකත්වය හා සහභාගීත්වය මත කාර්යාල සුවහස් පෝෂණ මන්දිර පරිශ්‍රයේදී සාමූහිකත්වයෙන් සිදු කල වගයි.

12

13

14

15

16

17

18

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top