ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය 2019-03-22

11

2019-03-22 වන දින ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා විශේෂ වැඩසටහනට සමගාමීව පැවැත්වූ ධර්ම දේශණා වැඩසටහන ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත මල්උල්ල ශ්‍රී අභිනාවාරාමාධිපති පූජ්‍ය දෙල්තොට චන්ද්‍රානන්ද නායක මාහිමිපානන් වහන්සේගේ අනුශාසනත්වයෙන් හා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ මූලිකත්වයෙන්, නිලධාරී සහභාගීත්වයෙන් යුතුව කාර්යාල සහශ්‍රකශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

22

33

44

55

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top